Polityka prywatności serwisu PRM

Drogi Użytkowniku! 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszego serwisu czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
PRM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAz siedzibą pod adresem: ul. Śmiechowska 2C/L24, 84-200 Wejherowo, NIP 5882410629, nr REGON 36206404000000 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000568073
 
                                   
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz wysłać do nas wiadomość przez dostępny na naszej stronie internetowej formularz lub zapisać się do naszego newslettera zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych.
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:          
·       Prowadzenie z Tobą korespondencji w związku z otrzymaną od Ciebie wiadomością,
·       Przesyłanie newslettera.
Podstawa przetwarzania danych:
·       Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
·       Podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
·       Twoja zgoda – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
·       Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):, polegający na przetwarzaniu danych w celu:
o   wysłania odpowiedzi na otrzymane wiadomości jeśli nie są one związane z umowami,
o  ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
o  analitycznym lub statystycznym.
Podanie danych:
Podanie danych w naszym Serwisie jest całkowicie dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne dla skorzystania z możliwości jakie daje nasz Serwis.
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
·       brak możliwości otrzymania odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym,
·       brak możliwości otrzymywania informacji w ramach usługi Newsletter.
Możliwość cofnięcia zgody:
·       w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
 


OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
·       ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez którąkolwiek ze stron lub
·       cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
·       zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 


TWOJE UPRAWNIENIA
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania: 
·      dostępu do Twoich danych osobowych,
·      ich sprostowania,
·      usunięcia lub
·      ograniczenia przetwarzania
·      przeniesienia danych do innego administratora.
 
A także prawo:
            wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:
 
·      z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
·      jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
 


CIASTECZKA
Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
·      są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
·      umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
·      nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
·      usunąć pliki cookies, 
·      blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
·       zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
·       statystycznych,
·       marketingowych,
·       udostępniania funkcji Serwisu.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
·       Firefox
·       Chrome
·       Safari
·       Internet Explorer / Microsoft Edge
Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
·      podmioty powiązane z nami kapitałowo lub osobowo
·      osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
·      podmiot zapewniający hosting
·      odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych
 


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
info@prm.pl